Wie ben ik?


Mijn naam is Pieter van der Leer, ik ben 25 jaar en ik ben student persoonlijk begeleider, specifieke doelgroepen met ervaringsdeskundigheid. Daarvoor ben ik zoekend naar een leerwerkplek. Daarbij werk ik ook als assisent begrafenisverzorger bij een begrafenisonderneming.

Verder ben ik begeleider (reis- en recreatieleider) bij Stichting Wielewaal.
Deze stichting organiseert vakanties en logeerweekenden organiseert voor mensen met onder andere autisme, ADHD en/of een verstandelijke handicap.


Het is mijn doel om de ander op weg te helpen als ervaringsdeskundige met het bespreekbaar maken van vraagstukken over onder andere het autistisch spectrum stoornis.

Mijn basis in het leven wordt gevormd door het christelijk geloof.

Vanuit mijn geloof heb ik mijzelf mogen accepteren en gebruik ik mijn autisme bewust als kracht. Het woord van God is mijn uitgangspunt en de waarheid waar ik vanuit mag leven.

Ik sta naast mensen die een vorm van autisme hebben maar ook de mensen die in de omgeving te maken hebben met autisme. 


Vanuit welke invalshoek?

 

 

Het is mijn levenswijze om te denken in mogelijkheden. Ik gebruik vaak het voorbeeld van een gebroken been. 
Je concentreert je niet op het gebroken been zélf maar op de krukken waarmee je jezelf kunt verplaatsen. 

Deze krukken moet je wel zien te ontdekken en dan ook weten te gebruiken. 

Het leren omgaan met autisme en de 'trucjes' inzetten is een heel uitdagend proces. 
Het geeft vooral veel voldoening en succeservaring! 


 

Concrete voorbeelden uitwerken

Om het netwerk inzicht te geven probeer ik
voorbeelden uit te werken aan de hand van praktische situaties of ervaringen.

Stapsgewijs een plan uitwerken 

Om samen met 'lotgenoten' stapjes te kunnen groeien werk ik samen met hen overzichtelijk doelen en subdoelen uit.

In gespek met de ander...

Om mijn kennis en ervaring uit te breiden blijf ik in gesprek met iedereen die te maken heeft met autisme, ook met de doelgroep. 

Opkomen voor belangen

Om op te komen voor de belangen van kwetsbare

jongeren adviseer ik hen of de omgeving via welke wegen of instanties zaken kunnen worden aangekaart.

 

Lid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (www.vved.org)

Copyrights reserved by Pieter van der Leer
IT-development by Joachim Hofman